مهندسی شروع در کتاب خواندن

این مطالب برای اوناییه که می خوان کتاب خوندن رو به طور جدی شروع کنند. شروع و استراتژی شروع خیلی مهمه اینکه چه نکاتی رو رعایت کنیم تا یک شروع خوب و قوی داشته باشیم مهمه در اینجا چندتا نکته ناب آوردیم که درست شروع کنیم: قدم اول درست بردار همیشه قدم اول مهمترین قدمه […]